Tara

Tara
2013
Stoneware, 1250º
39 x 33 x 20cm
7,5 Kg

450,00 €