Sento una gran alegria treballant en escultures pèndules, algunes representen figures humanes, altres són composicions poètiques que combinen materials envolupant imatges metafòriques...

shoppingcart-thumb-image lazyload


shoppingcart-thumb-image lazyload


Acrobatina

2017
Engobe colored, glazed terracotta, 1250 ºC
13 x 20 x 30 cm
0,9 Kg

150,00 €