Sento una gran alegria treballant en escultures pèndules, algunes representen figures humanes, altres són composicions poètiques que combinen materials envolupant imatges metafòriques...

Acrobatina

2017
Engobe colored, glazed terracotta, 1250 ºC
13 x 20 x 30 cm
0,9 Kg